Kategorije
Proizvođači

Ugovori

POSTUPAK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

Svi ugovori sa nama se zaključuju putem ličnog kontakta, ili putem elektronske pošte, odnosno drugim vidom lične komunikacije ostvarene elektronskim putem ili putem pošiljke brzom poštom. Mi nemamo nikakve „Opšte uslove poslovanja“ niti tipske ugovore koje korisnici mogu da zaključe prihvatom teksta sa našeg web sajta, tj. bez pojedinačnog slanja svakom korisniku naše ponude teksta putem elektronske pošte, odnosno drugim vidom lične komunikacije ostvarene elektronskim putem, faksom ili lično. Svaka porudžbina korisnika nama preko našeg web sajta ništa ne obavezuje bilo kog korisnika i predstavlja samo poziv na ponudu, a našu ponudu ćemo korisniku poslati posebnim putem elektronske pošte, odnosno drugim vidom lične komunikacije ostvarene elektronskim putem  ili dati lično. Bilo koji automatski odgovor sa našeg web sajta ne predstavlja ponudu, već samo informaciju korisniku šta je tražio u svom pozivu na ponudu, a na taj poziv će uslediti poseban e-mail sa našom ponudom korisniku u skladu sa raspoloživim stanjem robe i aktuelnim cenama. Tu ponudu korisnik može, a ne mora prihvatititi i može tražiti novu ponudu, a sve u skladu sa čl.12. st.4. Zakona o elektronskoj trgovini.

Shodno Zakonu o zaštiti potrošača i komercijalnoj politici Vip Virtikom doo Niš, naglašavamo da kupci samostalno odlučuju o formiranju prodajnih cena svoje robe. Maloprodajne cene su isključivo informativnog karaktera i njihov iznos ne predstavlja nikakvu obavezu za kupca-korisnika u slučaju dalje prodaje. Ukoliko postoje okolnosti koje ukazuju na ograničavanje slobode u formiranju cena od strane bilo kog zaposlenog Vip Virtikom doo, obaveštavamo korisnike da su takve preporuke apsolutno neobavezujuće.

Sve cene na našem web sajtu su informativne prirode i ne predstavljaju ponudu i  podložne su promenama i stalno se ažuriraju. Troškovi dostave u navedene cene nisu uključeni, ostali manipulativni troškovi jesu uključeni, a PDV se iskazuje uvek odvojeno.